top of page

 Redovisning

Enkel redovisning med rätt hjälp

Vi hjälper till att lätta din börda genom att du kan släppa redovisningen och istället fokusera på att utveckla samt skapa värde i ditt företag.  Våra ekonomiska råd kan ge ytterligare positiva effekter. Vår personal har utbildning så att alla underlag kommer in i tid med hänsyn tagen till den nuvarande och ständigt föränderliga lagstiftningen.
Detta för att du ska hinna fokusera på att utveckla ditt företag.

Vi vill att våra kunder ska förstå sin ekonomi, därför finns vi alltid där på vägen för dig, så att du ska kunna fatta välgrundade beslut utifrån den. Vid månadsslut, eller vid förfrågan, skriver vi ut balans- och resultatrapporter så du enkelt kan följa företagets ekonomi. Vid svårigheter att förstå alla siffror och begrepp så kan vi tydliggöra detta, så att du kan bli mer självständig i ditt arbete.

Hos oss får du hjälp med:

  • Bokföring

  • Bokslut

  • Fakturahantering, både till kunder och från leverantörer

  • Deklarationer (både bolagsdeklaration och privatperson)

  • Moms

  • Periodisk sammanställning

  • Kvartalsrapportering

  • Årsredovisning, koncernredovisning

Hör av dig till oss om du har några frågor och funderingar!

bottom of page